Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета
Право
Баллы Фамилия Имя Отчество Степень диплома
50 Малетина Дарья Сергеевна I
50 Абакумова Валерия Дмитриевна I
50 Антонова Анастасия Сергеевна I
50 Белякова  Александра Дмитриевна  I
50 Возисова Анна Андреевна I
50 Дементьев  Олег Юрьевич I
50 Ерышев Владимир Анатольевич I
50 Злачевская Дарья Павловна I
50 Зотеева Анна Петровна I
50 Калугина Виктория Александровна I
50 Кирьякова Анна Анатольевна I
50 Князева Наталия Александровна I
50 Ковалькова Анжелика Александровна I
50 Лазуткин Владислав Олегович I
50 Лапин Игорь Вячеславович I
50 Литинский Сергей Валерьевич I
50 Лукьянчиков Владислав Евгеньевич I
50 Пикалова Евгения Олеговна I
50 Пилипенко Кристина Андреевна I
50 Поцелуева Ольга Евгеньевна I
50 Соколова Ульяна Алексеевна I
50 Староверова Елена  Игоревна I
50 Филановский Евгений Леонидович I
50 Филина Анна Геннадьевна I
50 Халепо Владимир Владимирович I
50 Чеснокова Александра Сергеевна I
50 Юшкова Мария Федоровна I
50 Якимова Анастасия Андреевна I
48 Аброськина Елена Владимировна I
48 Гайнутдинов Марат Шамилевич I
48 Гимазисламова Полина Рашитовна I
48 Деревянко Евгений Михайлович I
48 Зорина Аника Николаевна I
48 Кобзарь Анна Юрьевна I
48 Ковельянова Ольга Андреевна I
48 Кротова Галина Николаевна I
48 Крохин Алексей Владимирович I
48 Крутихина Полина Владимировна I
48 Кузьмина Анастасия Владимировна I
48 Лебедева Яна Игоревна I
48 Мусолина Любовь Владимировна I
48 Ничипорук Кристина Алексеевна I
48 Прокопьева Анастасия Артурьевна I
48 Ракчеева Кристина Юрьевна I
48 Ратчин Никита Игоревич I
48 Тонков Дмитрий Евгеньевич I
48 Ходенкова Анна Андреевна I
48 Черныхов Артур Дмитриевич I
48 Чернявская Екатерина Германовна I
48 Шкарова Ирина Андреевна I
46 Ал-Раджаб Кайс Шаабанович I
46 Асмоловская Кристина Валерьевна I
46 Ахремцева Мария Николаевна I
46 Белоусов Константин  Сергеевич I
46 Бикетова Ксения Максимовна I
46 Борисов Артём Александрович I
46 Векленко Андрей Валерьевич I
46 Виноградова Ксения Александровна I
46 Власюкевич Елена Станиславовна I
46 Воронков Кирилл Ильич I
46 Вычегжанина Анна Викторовна I
46 Гамбеева Анна Валерьевна I
46 Гладких Ярослав Сергеевич I
46 Гришкина Анна Сергеевна I
46 Гура Оксана Романовна I
46 Детушева Наталья Николаевна I
46 Емельянов Данила Алексеевич I
46 Емельянова Екатерина Алексеевна I
46 Зеленева Ирина Эдуардовна I
46 Исаченко Павел Андреевич I
46 Калмыкова Дарья Михайловна I
46 Комиссарова Алиса Юрьевна I
46 Красненко Нина Константиновна I
46 Кривякин Дмитрий Игоревич I
46 Кротов Михаил  Михайлович I
46 Лапин Александр Игоревич I
46 Литвин Богдан Геннадьевич I
46 Мерзлякова Карина Игоревна I
46 Метальников Вадим Юрьевич I
46 Митькин  Александр Владимирович I
46 Мосягина Анастасия Павловна I
46 Мякошина Анна Олеговна I
46 Новиков Валерий Валерьевич I
46 Парамонов Евгений Владимирович I
46 Прокопенко Александр Артурович I
46 Руденко Василина Ильинична I
46 Спиридонова Олеся Владимировна I
46 Страхова Дарья Андреевна I
46 Титченкова Светлана Валерьевна I
46 Тихоцкая Мария Анатольевна I
46 Хасанов Марат Ильдарович I
46 Хошева Елена Николаевна I
46 Хужахметова Рамиля Шавкятовна I
46 Хфйруллина Лилия Вадимовна I
46 Чужинов Илья Анатольевич I
46 Чунарева  Ольга Владимировна I
45 Агаева Севда Алигардаш кызы I
45 Арустомянц Артем Тигранович I
45 Балаганская Ирина Сергеевна I
45 Бовыкин Алексей Юрьевич I
45 Борисова Ольга Александровна I
45 Веретенникова Ксения Алексеевна I
45 Гайсинская Мария Юрьевна I
45 Гарнага Юлия Андреевна I
45 Гуляева Диана Алексеевна I
45 Дементьевская Валерия Витальевна I
45 Енова Евгения Олеговна I
45 Жданов Артур Рафикович I
45 Залиева Мария Ринатовна I
45 Калуцкая Анастасия Евгеньевна I
45 Клюева Анна Максимовна I
45 Коновалов Павел Игоревич I
45 Косенко Дмитрий Витальевич I
45 Кузнецова Анна Игоревна I
45 Магадеев Байрас Галимьянович I
45 Муллина Лилия Артуровна I
45 Никифорова Лидия Филипповна I
45 Панин Анатолий Анатольевич I
45 Паршина Елена Владимировна I
45 Петрова Ольга Александровна I
45 Попова Светлана Борисовна I
45 Поречный Иван Константинович I
45 Сальникова Виктория Владимировна I
45 Селиванова Анна Владимировна I
45 Семёнов Вадим Вячеславович I
45 Сидорова Маргарита Сергеевна I
45 Солдатенко Артём Андреевич I
45 Трохина Мария Максимовна I
45 Троян Ксения Александровна I
45 Хорошева Вика Валерьевна I
45 Чаркина Алина Александровна I
44 Ахмадуллина Изабелла Равильевна I
44 Бадалова Елизавета Михайловна I
44 Бахтиева Алина Марсельевна I
44 Булатова Елена Ивановна I
44 Вильдяева Юлия Александровна I
44 Гинзбург Александра Леонидовна I
44 Елисеев Игорь Владимирович I
44 Казанцева Анна Дмитриевна I
44 Комлева  Маргарита Игоревна I
44 Кочуров Сергей Владимирович I
44 Куркова Дарья Алексеевна I
44 Лебаков Владислав Валерьевич I
44 Липатникова Анастасия Валерьевна I
44 Литинский Сергей Валерьевич I
44 Ломтева Кира Евгеньевна I
44 Малахин Илья Алексеевич I
44 Маричева Наташа Николаевна I
44 Масленникова Евгения Владимировна I
44 Минажева Евгения Романовна I
44 Морозов Евгений Павлович I
44 Мулина Ксения Сергеевна I
44 Мулина Ксения Сергеевна I
44 Обедиентов Артём Викторович I
44 Олесунь Ирина Сергеевна I
44 Потапова  Надежда Владимировна I
44 Пронин Артур Сергеевич I
44 Рот Наталья Викторовна I
44 Рыбцева Екатерина Андреевна I
44 Сидорович Кристина Сергеевна I
44 Сухарева Аня Дмитриевна I
44 Тищенко Мария Андреевна I
44 Фетинина Елена Андреевна I
44 Хасанова  Алина Ильдусовна I
44 Цветков Илья Сергеевич I
43 Алакбарова Наталья Акрамовна I
43 Байкова Светлана Радиковна I
43 Ванбирвлит Александр Валери Джеймс I
43 Волков Александр Игоревич I
43 Герасимов Дмитрий Сергеевич I
43 Захарик  Никита Михайлович I
43 Захаровская Татьяна Александровна I
43 Зуева Дарья Сергеевна I
43 Иванов Андрей Александрович I
43 Иванова Елена Николаевна I
43 Кирильченко Татьяна Игоревна I
43 Коваленко Лев  Вячеславович I
43 Константинова Елизавета Юрьевна I
43 Конхрова Дарья Александровна I
43 Кузьмина Валерия Юрьевна I
43 Левашов Артем Игоревич I
43 Малыгина Дарья Алексеевна I
43 Мелик-Джаханян Амалия Рубеновна I
43 Минин Сергей Дмитриевич I
43 Мироедов Артём Сергеевич I
43 Николаева Анастасия Альбертовна I
43 Новаковская Кира Сергеевна I
43 Опалева Ксения Олеговна I
43 Перевалов Андрей Андреевич I
43 Плетнёва Дарья Александровна I
43 Распопов Иван Сергеевич I
43 Сизова Елизавета Юрьевна I
43 Соловьёва Валерия Александровна I
43 Стрелкова Анна Сергеевна I
43 Турутина Виктория Юрьевна I
43 Шадыева Алина Рамильевна I
43 Ширугина Евгения Александровна I
43 Шпынова Мария Ильинична I
42 Абрамова Екатерина Владиславовна I
42 Агеева Юлия Владимировна I
42 Андреев Евгений Александрович I
42 Батищева Вероника Николаевна I
42 Беликова Дарья Александровна I
42 Бочеренок Анастасия Эдуардовна I
42 Воронин Роман Александрович I
42 Генш Наталья Андреевна I
42 Герасимова Ольга Андреевна I
42 Гончар Даниил Иванович I
42 Горошков Кирилл Михайлович I
42 Гусейнли Бахтияр Джейхун оглы I
42 Диденко Никита Игоревич I
42 Епифанцева Анастасия Сергеевна I
42 Железнова Полина Александровна I
42 Зиновкина Анна Васильевна I
42 Котов Станислав Николаевич I
42 Красильникова Анастасия Сергеевна I
42 Латыпова Регина Радиковна I
42 Морозова Зинаида Федоровна I
42 Мухаметзянова Камилла Робертовна I
42 Попова Ольга Борисовна I
42 Попова Кристина Владимировна I
42 Саржина Любовь Николаевна I
42 Свинина Елизавета  Андреевна I
42 Середина Ангелина Вадимовна I
42 Сибаев Ринат Ильдарович I
42 Соколова Светлана Андреевна I
42 Сучкова Александра Анатольевна I
42 Такташева Эльмира Кязимовна I
42 Тихонова Мария Анатольевна I
42 Федосова Анастасия Сергеевна I
42 Чусова Наталья Сергеевна I
42 Юркова Екатерина Владимировна I
42 Якимова Анна Александровна I
41 Арутюнян Илья Самвелович II
41 Балаганская Ирина Сернгеевна II
41 Беккер Денис Эдуардович II
41 Беляева Александра Алексеевна II
41 Бердар Анна Михайловна II
41 Бигвава Анна Мурмановна II
41 Войтюк Анна Владимировна II
41 Должиков Георгий Юрьевич II
41 Дудников Роман Григорьевич II
41 Елейник Элина Григорьвна II
41 Казанцева Жанна Дмитриевна II
41 Казанцева Влада Эдуардовна II
41 Ковальков Сергей Владимирович II
41 Кожухова Татьяна Владимировна II
41 Кононова Анна Анатольевна II
41 Королева Елена Владимировна II
41 Кулаков Дмитрий Владимирович II
41 Лапин Игорь Вячеславович II
41 Лапин Илья Андреевич II
41 Лахно  Вероника Вадимовна II
41 Литинский Сергей Валерьевич II
41 Литинский Сергей Валерьевич II
41 Лопатина Наталья Сергеевна II
41 Львова Ксения Александровна II
41 Максимова Анна Дмитриевна II
41 Мартинчик Александра Михайловна II
41 Мигуля Андрей Сергеевич II
41 Михайличенко Регина Андреевна II
41 Мокринская Настя Витальевна II
41 Москалев Григорий Андреевич II
41 Нек Наталья Сергеевна II
41 Низаметдинова Регина Ильмировна II
41 Паничева Анастасия Сергеевна II
41 Парфёнов Роман Викторович II
41 Пасечник Виолетта Сергеевна II
41 Подолянец Константин Дмитриевич II
41 Рахманова Айгуль Фархадовна II
41 Робышев Владислав Олегович II
41 Русинов  Алексей Олегович II
41 Салимзянов Артур Линарович II
41 Скупченко Анна Константиновна II
41 Стрельцова Эвелина Игоревна II
41 Усманова Яна Артуровна II
41 Усманова Яна Артуровна II
41 Федорова Дарья Валерьевна II
41 Чистова Людмила Ярославовна II
41 Чихачёв Алексей Юрьевич II
41 Чудова Дарья Владимировна II
41 Широкопояс  Галина Алексеевна II
41 Юрковская Анастасия Григорьевна II
40 Арзубова Полина Олеговна II
40 Арютина Мария Александровна II
40 Богатова Наталия  Дмитриевна II
40 Бойков Дмитрий Вячеславович II
40 Бурухин Александр Иванович II
40 Вольнов Андрей Александрович II
40 Гричаниченко Артем Алексеевич II
40 Гуляков Даниил  Михайлович II
40 Дригант Елена Александровна II
40 Ерофеева Юлия Николаевна II
40 Жигулева Анна Викторовна II
40 Зеновская Дарья Николаевна II
40 Иванникова Екатерина Сергеевна II
40 Иванов Иван Викторович II
40 Иванова Анна Петровна II
40 Ильина Ксения Геннадьевна II
40 Инзарцева Елизавета Николавена II
40 Искандров Радик Ильевич II
40 Калуцкая Анастасия Евгеньевна II
40 Карапетян Ия Тамазовна II
40 Климентов Иван Васильевич II
40 Климкина Алина Александровна II
40 Кобзарь Анна Юрьевна II
40 Козлова Наталия Александровна II
40 Кононов Никита Игоревич II
40 Коротких Артём Васильевич II
40 Кузичева Анна Евгеньевна II
40 Кузьмина Анастасия Владимировна II
40 Лаптёнок Виктория Сергеевна II
40 Линькина Агата Игоревна II
40 Малышева  Виктория Романовна II
40 Мягкова Людмила Дмитриевна II
40 Некрасова Софья Александровна  II
40 Павлова Мария Анатольевна II
40 Пайтылова Елена Игоревна II
40 Петренко Светлана Александровна II
40 Петренко Мария Владимировна II
40 Прапорщикова Ксения Юрьевна II
40 Пшеничных Анастасия Витальевна II
40 Семёнов Валерий Вячеславович II
40 Склярова Анастасия Вадимовна II
40 Скрипчинская Мария Сергеевна II
40 Скупченко Анна Константиновна II
40 Стопхай Анастасия Юрьевна II
40 Тощев Максим Анатольевич II
40 Усатых Ксения Сергеевна II
40 Шакирова Карина Раифовна II
40 Шарифуллина Рита Виловна II
40 Шестакова Виктория Александровна II
40 Шефер Алёна Юрьевна II
40 Юрковская Анастасия Григорьевна II
40 Якушева Елена Александровна II
39 Багарякова Анастасия Александровна II
39 Баирова Карина Анатольевна II
39 Берсенев Павел Юрьевич II
39 Бикетова Ксения Максимовна II
39 Войтюк Анна Владимировна II
39 Волкова Наталья Юрьевна II
39 Ворона Алексей Сергеевич II
39 Газизова Галия Маратовна II
39 Дарсалия Ия Евгеньевна II
39 Дигитаева Екатерина Игоревна II
39 Екишкина Нелли Владимировна II
39 Жаворонкова Ксения Михайловна II
39 Зубарева Наталья Алексеевна II
39 Зырянов Михаил Петрович II
39 Иванов Илья Афанасьевич II
39 Иудина  Анастасия Александровна II
39 Ишутов Родион Александрович II
39 Каликин Владислав Олегович II
39 Колабская Наталья Павловна II
39 Коренева Александра Игоревна II
39 Корнев Артём Сергеевич II
39 Краснер Мария Борисовна II
39 Кудрявцева Евгения Евгеньевна II
39 Кудряшова Александра Андреевна II
39 Лапина Эмилия Дмитриенва II
39 Линькина Агата Игоревна II
39 Литинский Сергей Валерьевич II
39 Мартынов Алексей Владимирович II
39 Матыкина  Юлия  Викторовна II
39 Метелева Тамара Антоновна II
39 Мкрдумян Армине Юрьевна II
39 Наибова Хеда Исаевна II
39 Наливалкин Владислав дмитриевич II
39 Педченко Светлана Анатольевна II
39 Попов Игорь Олегович II
39 Попова Кристина Владимировна II
39 Рыжков Иван 77 Николаевич II
39 Самсонова Ольга Владимировна II
39 Семёнов Данил Вячеславович II
39 Серов Денис Юрьевич II
39 Федоров Денис Станиславович II
39 Форсман Юлия Михайловна II
39 Шайхетдинова Алиса Раисовна II
39 Щебентовский Родион Владимирович II
38 Ахмедова Карина Абакаровна II
38 Бабушкин Василий Дмитриевич II
38 Басова Алёна  Сергеевна II
38 Белогривая Татьяна Леонидовна II
38 Бородин Даниил Евгеньевич II
38 Буланов Дмитрий Сергеевич II
38 Гацолаев Виктор Эдуардович II
38 Голубь Денис Олегович II
38 Данилов Андрей Иванович II
38 Дмитриев Андрей Александрович II
38 Иванова Елизавета Васильевна II
38 Искакова Альфия Рафаильевна II
38 Кононов Никита Игоревич II
38 Коренькова Елена Михайловна II
38 Королькова Виолетта Александпровна II
38 Краснер Мария Борисовна II
38 Кузнецова Анастасия Игоревна II
38 Кузнецова Анна Александровна II
38 Лобкова Мария Васильевна II
38 Миргородская Александра Сергеевна II
38 Патрикеева Злата Игоревна II
38 Петрова Наталья Дмитриевна II
38 Притулюк  Валентина Александровна II
38 Рамазанова Анастасия Ханифовна II
38 Спиридонова Ольга Игоревна II
38 Степанова Ксения Андреевна II
38 Фаухиева Ляйсан Радиславовна II
38 Хабибрахманов Артур Расимович II
38 Шевченко Наталья Сергеевна II
38 Яшина Анстасия Владимировна II
37 Абрамов Прокопий Александрович II
37 Адамова Алена Николаевна II
37 Алексеева Елизавета Сергеевна II
37 Амельченко Анастасия Алексеевна II
37 Арканникова Дарья  Владимировна II
37 Бедарев Андрей  Вячеславович II
37 Белецкая Людмила Сергеевна II
37 Боева  Мария Юрьевна II
37 Болтухов Александр Максимович II
37 Бондаренко Варвара Алексеевна II
37 Будакова Анастасия Александровна II
37 Вахитова Миляуша Ниловна II
37 Возжаев Алексей Григорьевич II
37 Габбасова Анастасия Фаатовна II
37 Галимзянова Айгуль Рамиловна II
37 Галиханова Гульназ Маратовна II
37 Гилерович Екатерина Андреевна II
37 Гомелаури Ангелина Сергеевна II
37 Гриценко Ирина Евгеньевна II
37 Данилова Василина Владимировна II
37 Елизарова Юлия Васильевна II
37 Зайцева Валерия Сергеевна II
37 Зеленева Анастасия Владимировна II
37 Зернова  Александра Николаевна II
37 Ким Мария Анатольевна II
37 Козлова Ольга Станиславовна II
37 Козлова Наталия Александровна II
37 Коркина Светлана Сергеевна II
37 Лавицкий Денис Олегович II
37 Лобанов Илья Петрович II
37 Лужная Юлия Олеговна II
37 Маклакова Мария Фёдоровна II
37 Мамьянова Василиса Анатольевна II
37 Мукашева Полина Руслановна II
37 Мячин Никита Алексеевич II
37 Новиков Максим Дмитриевич II
37 Овчинникова Жанна Геннадьевна II
37 Оконосов Алексей Алексеевич II
37 Первых Александр Андреевич II
37 Платухина Лариса Юрьевна II
37 Пяшина Александра Сергеевна II
37 Савкунова Анна Эдуардовна II
37 Сагиев  Александр Александрович II
37 Семенов Валерий Вячеславович II
37 Семихина Евгения Викторовна II
37 Смолова Варвара Алексеевна II
37 Таибов Мансур Расулович II
37 Тонков Дмитрий Евгеньевич II
37 Филатов Артём Сергеевич II
37 Филина Анна Геннадьевна II
37 Шашкина Мария Александровна II
37 Шелапутова Диана Игоревна II
37 Юрова Алиса Антоновна II
37 Якимова Анна Юрьевна II
37 Ямалетдинов Данил Азаматович II
36 Батарчук Александра Сергеевна II
36 Бежин Владислав Валерьевич II
36 Богатова Мария Андреевна II
36 Вершинская Екатерина Игоревна II
36 Винникова Виктория Витальевна II
36 Герасимова Мария Владимировна II
36 Гуляков Даниил Михайлович II
36 Дербак Анна Николаевна II
36 Жилинская Виктория Владимировна II
36 Забалуева Ольга Евгеньевна II
36 Загузова Вероника Валерьевна II
36 Зайдлина Елизавета Юрьевна II
36 Каюмова Юлия Ринатовна II
36 Красавина Татьяна Алексеевна II
36 Кротова Ирина Владимировна II
36 Лаврентьева Валентина Андреевна II
36 Лукманова Диана Раисовна II
36 Меркурьева Мария Владимировна II
36 Мурзаев Мурад Расулович II
36 Ольмезов Кирилл Алексеевич II
36 Пирмухамедов Тимур Энверович II
36 Рзаев Эльман Эльманович II
36 Рыжих Мария Алексеевна II
36 Свитик Елена Петровна II
36 Старцев Дмитрий Андреевич II
36 Стрыгина Анастасия Владимировна II
36 Суворова Наталия Павловна II
36 Тойгильдин Игорь Анатольевич II
36 Тонков Дмитрий Евгеньевич II
36 Трофимов  Альберт Алексеевич II
36 Турков Максим Андреевич II
36 Федотов Владимир Фаридович II
36 Хабаров  Даниил Дмитриевич II
36 Хизбуллина Рида Флюровна II
36 Ходырева Виктория Андреевна II
36 Цеменя Ксения Юрьевна II
36 Шугалей Никита Владимирович II
36 Шуклина Василиса Андреевна II
36 Якунина Дарья Александровна II
35 Антонова Анна Евгеньевна II
35 Беленков Алексей Николаевич II
35 Бикбулатова Ляйсан Рустемовна II
35 Богданова Дарья Максимовна II
35 Бондаренко Варвара Алексеевна II
35 Борисова Дарья Сергеевна II
35 Борохова Дарья Александровна II
35 Вершинина Лидия Андреевна II
35 Власенко Наталья Александровна II
35 Ворончихин Дмитрий Всеволодович II
35 Гоголь Александра Романовна II
35 Гребенник Кирилл Юрьевич II
35 Гречишникова  Анастасия  Сергеевна II
35 Дунаева Юлия Вадимовна II
35 Екимова Евгения Михайловна II
35 Ермаков Николай Михайлович II
35 Зайцева Анастасия Руслановная II
35 Зайченко Екатерина Тарасовна II
35 Зеленская Виктория Сергеевна II
35 Иванова Юлия Владимировна II
35 Ирви Николай Александрович II
35 Камалова Мадина Маратовна II
35 Кандаурова Алина Владимировна II
35 Кольцова Ксения Игоревна II
35 Комягин Роман Сергеевич II
35 Коробанов Андрей Алексеевич II
35 Кравченко Екатерина Сергеевна II
35 Кутельникова  Екатерина Юрьевна II
35 Лихов Иван Владимирович II
35 Маслова Анастасия Игоревна II
35 Мигачева Алена Эдуардовна II
35 Мякошина Анна Олеговна II
35 Насертдинова Залия Фирдависовна II
35 Новиков Илья Андреевич II
35 Осипова Сардаана Ивановна II
35 Паленова Анастасия Сергеевна II
35 Плешакова Надежда Сергеевна II
35 Проничеваи Инна Леонидовна II
35 Савельева Надежда Дмитриевна II
35 Сакаев Ильдар Азатович II
35 Самойленко Елена Олеговна II
35 Селиверстов Никита Дмитриевич II
35 Соломатин Иван Ильич II
35 Таранцова Ксения Станиславовна II
35 Терехова Тамара Александровна II
35 Хазова Полина Сергеевна II
35 Юсупов Аскар Амангельдыевич II
34 Алёхичева Алёна Алексеевна II
34 Андреева Анна Игоревна II
34 Аношин Николай Игоревич II
34 Аргентова Мария Викторовна II
34 Белогривая Татьяна Леонидовна II
34 Варданян Анаит Герасимовна II
34 Вардумян София Леонидовна II
34 Глушков Илья Васильевич II
34 Гончаров Ярослав Ильич II
34 Гроздева Юлия Олеговна II
34 Идамжапов Владислав Цыдендамбаевич II
34 Исламова Илина Венеровна II
34 Карабанов Андрей Андреевич II
34 Картышова Мария Геннадьевна II
34 Касаткина Юлия Ивановна II
34 Князев Юрий Владимирович II
34 Коватева Елизавета Владимировна II
34 Коверко Александр Александрович II
34 Кожевникова Анна Александровна II
34 Колесникова Валерия Владимировна II
34 Колесов Афанасий Васильевич II
34 Комаров Никита Дмитриевич II
34 Кочешкова Анна Дмитриевна II
34 Крюков Глеб Андреевич II
34 Кузнецова Елена Владимировна II
34 Лопатина Мария Александровна II
34 Михайлова Ирина Альбертовна II
34 Мухамедов Екатерина Андреевна II
34 Мячин Никита Алексеевич II
34 Некачайло Дмитрий Владимирович II
34 Немкин Кирилл Денисович II
34 Нестерук Никита Геннадьевич II
34 Павлова Екатерина Андреевна II
34 Почуева Ольга Михайловна II
34 Разина Мария Викторовна II
34 Сагиев Александр Александрович II
34 Сальникова Виктория Владимировна II
34 Сафарьянова Инна Равилевна II
34 Ситдикова Юлия Ришатовна II
34 Смолякова Татьяна  Игоревна II
34 Такташева Эльмира Кязимовна II
34 Толкачёв Дмитрий Сергеевич II
34 Чеклова Анастасия Константиновна II
34 Чупахина Ксения Валерьевна II
34 Шагисултанова Алсу Айратовна II
34 Шахворостова Алёна Сергеевна II
34 Шешуков Дмитрий Александрович II
33 Антонова Алена Анатольевна II
33 Антонова Никита Александрович II
33 Бадалова Елизавета Михайловна II
33 Балмасов Игорь Юрьевич II
33 Беляева Юлия Олеговна II
33 Билида Вячеслав Анатольевич II
33 Ботвина Ольга Игоревна II
33 Бурлака Валерия Игоревна II
33 Васильев Николай Максимович II
33 Гараева Динара Джаханкировна II
33 Дерябин Федор Юрьевич II
33 Евсеева Анна Иннокентьевна II
33 Еникеев Исхак Рафаэлевич II
33 Ефремова Екатерина Игоревна II
33 Жалнина Виктория Сергеевна II
33 Захарова Екатерина Даниловна II
33 Зиновкина Анна Васильевна II
33 Зубкова Елена Валерьевна II
33 Ионова Надежда Сергеевна II
33 Карамзина Айталина Афанасьева II
33 Кизиева Анастасия Вячеславовна II
33 Киржеманова Евгения Алексеевна II
33 Клишков Иван Александрович II
33 Ковалев Илья Александрович II
33 Коваленко Леонид Валерьевич II
33 Коротков Кирилл Андреевич II
33 Кривцов Кирилл Андреевич II
33 Курдюмова Наталья Анатольевна II
33 Куриленко Валерий Витальевич II
33 Ллеликова Юлия Викторовна II
33 Мосесов Илья Алексеевич II
33 Мукашева Полина Руслановна II
33 Назипов Ильяс Ильгизович II
33 Пастухевич Мария Ивановна II
33 Пашков Олег Юрьевич II
33 Поборчий Игорь Всеволодович II
33 Подхомутова  Елена Олеговна II
33 Поскребышева Ксения Андреевна II
33 Ручкан Александр Дмитриевич II
33 Рыбачук Алексей Михайлович II
33 Слоева Мария Александровна II
33 Смирнова Юлия Александровна II
33 Такташева Эльмира Кязимовна II
33 Тер-Акопов Стефан Гордеевич II
33 Фатыхова Гулия Ришатовна II
33 Чорпитюк Алиса Андреевна II
33 Шикунова Юлия Юрьевна II
33 Яковлев Глеб Олегович II
32 Абашидзе Мзия Нодариевна II
32 Абдулина Алсу Шарибулловна II
32 Аглямова Карина Эрнольдовна II
32 Алексеев Кирилл Глебович II
32 Алиев Турач Сураддин оглы II
32 Алышова Сабина Амировна II
32 Бабушкина Ирина Алексеевна II
32 Бажин Вячеслав Васильевич II
32 Борисова Надежда Евгеньевна II
32 Бутаков Максим Константинович II
32 Валинурова Алина Ганталифовна II
32 Вахитова Миляуша Миловна II
32 Вихорева Юлия Олеговна II
32 Войтюк Ольга Владимировна II
32 Воронцова Анастасия Олеговна II
32 Ворошилова Юлия Владимировна II
32 Гавриченко Софья Александровна II
32 Гаранина Елена Алексеевна II
32 Гартунг Олег Алексеевич II
32 Губайдуллин Руслан Рамилевич II
32 Дмитриева Евгения Александровна II
32 Дунаева Екатерина Константиновна II
32 Елфимова Александра Юрьевна II
32 Иванова Анастасия Сергеевна II
32 Идрисова Радмила Айратовна II
32 Исадичева Екатерина Дмитриевна II
32 Коркина Светлана Сергеевна II
32 Кочерюк татьяна Владимировна II
32 Криворотова Анна Александровна II
32 Кузнецов Данил Андреевич II
32 Кураева Наталья Константиновна II
32 Леконцева Диана Алексеевна II
32 Лискова Елена Григорьевна II
32 Лисовец Никита Ярославович II
32 Литовченко Игорь Олегович II
32 Мазенина Алена Сергеевна II
32 Мазяк Анна Валентиновна II
32 Маркова Марина Александровна II
32 Маркова Ольга Николаевна II
32 Матвеева  Полина Владимировна II
32 Микрюкова Валерия Владимировна II
32 Минина Мария Ильинична II
32 Морозова Евгения Сергеевна II
32 Мурзина  Полина Сергеевна II
32 Некрасова Екатерина Владимировна II
32 Нестерова Анастасия Сергеевна II
32 Патрикеева Екатерина Викторовна II
32 Пивоварова Юлия Валерьевна II
32 Пискун Константин Анатольевич II
32 Плотникова Яна Вячеславовна II
32 Поликарпова Ксения Петровна II
32 Романов Роман Владимирович II
32 Савельева Анастасия Алексеевна II
32 Самохвалова Юлия Сергеевна II
32 Святкина Юлия Васильевна II
32 Седалищева Маргарита Андреевна II
32 Сеидова Карина Радмировна II
32 Среднякова Валерия Алексеевна II
32 Стефанкив Александра Васильевна II
32 Суслова Ксения Васильевна II
32 Тимошникова Лиана Олеговна II
32 Устюжанина Галина Валерьевна II
32 Ушмаева Валерия Вадимовна II
32 Федотова Эркэн Николаевич II
32 Фоменко Михаил Вячеславович II
32 Хайбуллин Руслан Радимович II
32 Хасанова Надежда Маратовна II
32 Чичканов Николай Юрьевич II
32 Шмелева  Настя Сергеевна II
32 Шовть  Екатерина Александровна II
32 Шугалей Полина Борисовна II
32 Юмашанова Айсена Васильевна II
32 Яковлева Елена Анатольевна II
32 Яночкина Анастасия Сергеевна II
31 Брангулеева Екатерина Михайловна II
31 Васенькина Ольга Павловна II
31 Васина Элина Петровна II
31 Вострецова Кристина Эдуардовна II
31 Галиулина Виктория Игоревна II
31 Гарайшина Диана Зинуровна II
31 Гарайшина Диана Зинуровна II
31 Геллер Роман Михайлович II
31 Голубова Оксана Юрьевна II
31 Грядюга Лилия Сергеевна II
31 Данилова Мария Сергеевна II
31 Дегтярева Анастасия Ильинична II
31 Дёмина Елена Вячеславовна II
31 Денисов Дмитрий Сергеевич II
31 Дианова Виктория Юрьевна II
31 Дубнова Александра Анатольевна II
31 Ерушенков Дмитрий Игоревич II
31 Желнерович Никита Владиславович II
31 Зарипова Роман Артурович II
31 Иванова Сардаана Алексеевна II
31 Иванова Елена Николаевна II
31 Иванова Алёна Алексеевна II
31 Исупова Анастасия Сергеевна II
31 Кабиров Алексей Максимович II
31 Казанцева Влада Эдуардовна II
31 Кашутчик Екатерина Евгентевна II
31 Климов Кирилл Александрович II
31 Коваленко Лев Вячеславович II
31 Крутовская Алина Николаевна II
31 Кувшинчикова Дарья Владимировна II
31 Кулешова Алена Эдуардовна II
31 Кутельникова Екатерина Юрьевна II
31 Лукин Александр Дмитриевич II
31 Мочалова Светлана Владимировна II
31 Муратова Светлана Мидхадовна II
31 Немчинова Анастасия Александровна II
31 Оборочан Анна Владимировна II
31 Павлюченков Александр Васильевич II
31 Перепелкина Алиса Олеговна II
31 Пономарёв Павел Евгеньевич II
31 Сальникова Виктория Владимировна II
31 Святкина Светлана Анатольевна II
31 Султановна Розалина Фанисовна II
31 Счастливцева Мария Вячеславовна II
31 Тагизаде Рузана Алескер кызы II
31 Турамов Булан Исажанович II
31 Файрузова Юлия Равшановна II
31 Фасхутдинов Рустам Айратович II
31 Ходченков Юрий  Андреевич II
31 Хохлова Екатерина Дмитриевна II
31 Цанава Бачуки Зурабьевич II
31 Шакирова Карина Раифовна II
30 Апваров Альберт Радикович II
30 Бебякина Мария Влвдимировна II
30 Богатова  Екатерина Александровна II
30 Бурова Алина Владимировна II
30 Варенцов Тимур Адилевич II
30 Волкова Виктория Валерьевна II
30 Гагин Антон Николаевич II
30 Гайсинская Мария Юрьевна II
30 Гильмутдинов Тимур Данарович II
30 Григигян Эрик Аликович II
30 Григорьева Александра Александровна II
30 Дегтярев Иван Игоревич II
30 Дробова Алёна Николаевна II
30 Дружининский Александр  Николаевич II
30 Заборских Ирина Сергеевна II
30 Замараева Анастасия Николаевна II
30 Захарова Ирина Александровна II
30 Зеленева Ирина Эдуардовна II
30 Зубарева Юлия Александровна II
30 Калинина Екатерина Николаевна II
30 Карлов Всеволод Александрович II
30 Копликова Олеся Игоревна II
30 Коршунова Анастасия Викторовна II
30 Красильникова Дарья Сергеевна II
30 Куличкина Екатерина Владимировна II
30 Курмазия Дмитрий Заурович II
30 Лаптёнок Виктория Cергеевна II
30 Латыпов Руслан Линарович II
30 Латыпова Регина Маратовна II
30 Лемдясов Павел Анатольевич II
30 Максимычева Мария Эдуардовна II
30 Мельничук Екатерина Васильевна II
30 Моргунова Анастасия Олеговна II
30 Мурзина Алина Сергеевна II
30 Назмиева Альбина Рафисовна II
30 Нефедьева Екатерина Сергеевна II
30 Николаев Иван Владимирович II
30 Новиковская Татьяна Андреевна II
30 Овчинников Василий Александрович II
30 Орлов Никита Игоревич II
30 Пилюгина Ольга Васильевна II
30 Пискун Константин Анатольевич II
30 Полякова Кристина Владимировна II
30 Полякова Анастасия  Андреевна II
30 Пошва Елена Андреевна II
30 Пукита Алеся Геннадьевна II
30 Пшеничный Юрий Иванович II
30 Сахабутдинова Юлия Радиковна II
30 Слепченко Ольга Сергеевна II
30 Смирнова Софья Алексеевна II
30 Смирнова  Алёна Александровна II
30 Соколовская Вероника Дмитриевна II
30 Соловьёва Валерия Александровна II
30 Тарасов Руслан Владимирович II
30 Ткач Антонина Леонидовна II
30 Топчиёва Екатерина Владимировна II
30 Торкушевская Елена Анатольевна II
30 Фазлыев Альшат Ришатович II
30 Файзулин Иван Васильевич II
30 Федоров Владимир Андреевич II
30 Федоров Батор Эрэлович II
30 Фёдорова Екатерина Андреевна II
30 Филиппов Иван Николаевич II
30 Хасанова Эльвира Флюровна II
30 Хохлова Александра Анатольевна II
30 Чемещук Наталья Денисовна II
30 Чобану Станислав Афанасьевич II
30 Шундрина Евгения Леонидовна II
30 Яковлев Айсен Андреевич II
29 Авдеева Мария Михайловна II
29 Алексуткина Дарья Васильевна II
29 Алимова Диана Раисовна II
29 Большакова Екатерина Игоревна II
29 Галимзянова Айгуль Рамиловна II
29 Галстян Нвер Левонович II
29 Генкина Анна Николаевна II
29 Гнедов Дмитрий  Сергеевич II
29 Гопиенко Ольга  Дмитриевна II
29 Гузик Анна Сергеевна II
29 Дунаева Екатерина Константиновна II
29 Евстифеев Виктор Васильевич II
29 Елесина Карина Дмитриевна II
29 Зарипова Олеся Тахировна II
29 Иванова Гиляна Евгеньевна II
29 Кадыров Линар Ильдарович II
29 Кимачева Елена Алексеевна II
29 Конюхова Дарья Александровна II
29 Краснокутский Евгений Сергеевич II
29 Кузакова Анастасия Николаевна II
29 Кузяшева Диля Зарифовна II
29 Кустова Василиса Сергеевна II
29 Левашов Павел Владимирович II
29 Лихолетова Татьяна Алексеевна II
29 Мамлеев Ренат Шамилевич II
29 Надоша Дарья Владимировна II
29 Назырова Эльвира Фаритовна II
29 Рябец Арина Викторовна II
29 Салихьянова Ляйсан Тахировна II
29 Самигуллина Наиля Динаровна II
29 Селедцов Всеволод Олегович II
29 Сидорова Юлия Сергеевна II
29 Стародубцева Юлия Сергеевна II
29 Султангареев Булат Амирович II
29 Суханова Полина Сергеевна II
29 Ударина Ольга Дмитриевна II
29 Хайруллина Лилия Вадимовна II
29 Харисова Гульнара Мирзахитовна II
29 Шагандина Юлия Андреевна II
29 Шалькова Анастасия Владиславовна II
29 Шеломенцева Евгения Владимировна II
28 Алексеева Лия Александровна II
28 Андреева Анастасия Сергеевна II
28 Балашова Дарья Вячеславовна II
28 Богородская Екатерина Александровна II
28 Верзаков Дмитрий Андреевич II
28 Гармонников Иван Сергеевич II
28 Герасимова Мария Владимировна II
28 Григорьев Айсен Васильевич II
28 Григорьева Полина Алексеевна II
28 Диденко Яна Сергеевна II
28 Долгих Елена Сергеевна II
28 Жирова Екатерина Андреевна II
28 Жукова Дарья Игоревна II
28 Загребина Мария Эдуардовна II
28 Зиновкина Анна Васильевна II
28 Ильин Владимир Владимирович II
28 Карданова Рузанна Казбековна II
28 Когель Валерия Андреевна II
28 Кузнецов Максим Юрьевич II
28 Кузьмина Елена Геннадьевна II
28 Куликов Артём Александрович II
28 Лежава Инна Сергеевна II
28 Липатова Юлия Андреевна II
28 Марченков Богдан Анатольевич II
28 Мельникова Мария Вячеславовна II
28 Мирзоева Татьяна Витальевна II
28 Могильченко Татьяна Александровна II
28 Носова Валерия Олеговна II
28 Нуриева Линара Ильгизовна II
28 Ордан Андрей Юрьевич II
28 Орлов Виталий Алексеевич II
28 Панькова Виктория Геннадьевна II
28 Першикова Алиса Владимировна II
28 Сайтиева Елена Альбертовна II
28 Слынюк Родион Олегович II
28 Смиронов Олег Михайлович II
28 Томский Василий Михайлович II
28 Тулябаев Шатмурат Айпурович II
28 Угланова Ирина Михайловна II
28 Хабаров Даниил Дмитриевич II
28 Хасанова Алина Ильдусовна II
28 Цеч Ольга Игоревна II
28 Цыганок Ангелина Игоревна II
28 Шарифуллина Лиана Ирековна II
28 Шарук Алексей Олегович II
28 Шварева Татьяна Сергеевна II
28 Шевелева Марина Владимировна II
28 Шунаев Дмитрий Михайлович II